Loading

会员公告

关于贵州贵阳新增CKUMC会员服务点的通知

  • 2021-01-14
  • 管理员
  • 本站
  • 784

                                                                   关于贵州贵阳新增CKUMC会员服务点的通知

尊敬的CKUMC会员:

现贵州贵阳地区的会员埋置芯片、办理犬只注册、申请血统证书、一代犬鉴定等会员业务可到小家伙地方合作机构进行办理,联系方式如下,望会员互相告知。

地址:贵州贵阳市白云区都拉乡都拉村何家山56号

联系人:邓坤

联系电话:17308063338统计代码