Loading

会员公告

关于云南昆明新增CKUMC会员服务点的通知

  • 2021-01-14
  • 管理员
  • 本站
  • 906

                                                                   关于云南昆明新增CKUMC会员服务点的通知

尊敬的CKUMC会员:

现云南昆明地区的会员埋置芯片、办理犬只注册、申请血统证书、一代犬鉴定等会员业务可到蓝豹地方合作机构进行办理,联系方式如下,望会员互相告知。

地址:昆明市安宁小泉山庄

联系人:路志国

联系电话:13798336655统计代码